sztejer

18 tekstów – auto­rem jest szte­jer.

,,Wiedźmin i wróżka".

Kiedy wiedźmin spot­kał wróżkę.
prze­powied­ni padły słowa.
- Czas byś ruszył na skraj świata,
Tam po­wita Cię przygoda.
Chwyć żelaz­ny, długi kostur.
załóż ciężkie, sreb­rne buty.
Spraw­dzaj każdy skra­wek ziemi
byś nie uj­rzał żalu, smuty.
A gdy zedrą się chodaki,
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 września 2014, 10:48

,,Więź przeznaczenia ".

Ciemną puszczę przeszył zim­ny chłód.
Ghu­le wkrótce ruszą po swój łup.
Z mrocznej kniei coś wyłania się,
ku­piec chro­nić dob­ra swo­je chce.
Ciem­ne niebo ok­rył złowie­szczy mrok.
Z puszczy słychać wol­ny krok.
Białowłosy znikąd zja­wił się,
Sreb­rne os­trze w [...] — czytaj całość

wiersz • 8 sierpnia 2014, 15:07

,,Fortel Pana Zagłoby".

W zam­ku wiel­kie zgromadzenie.
Szlachta zjeżdża się szalenie.
Het­man wszys­tkich gości prosi,
wkrótce mowę swą wygłosi.

Jest Os­kier­ko i Zagłoba,
cho­ciaż pi­jus mądra głowa.
Kielich miodem wypełniony
Jan Onuf­ry pocieszony.

Jest tu żurek i mięsiwo.
Noszą da­nia ino żywo.
Het­man kielich w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2014, 14:09

,,Polski szlachcic ".

Pol­ski szlachcic dum­nym panem,
sie­dzi w kar­czmie nad swym dzbanem.
Dob­rze zna oberży kąty,
sączy wol­no ku­fel piąty.
Głośno w sak­wie brzęczy złoto,
pi­je szlachcic więc z ochotą.
Miód po wąsach wol­no spływa,
Gęsty za­rost twarz pokrywa.

Te­raz po­ra na [...] — czytaj całość

wiersz • 6 czerwca 2014, 13:34

,,Decymacja - próba siły".

Kiedy doj­rzałości przyszedł czas,
Przydział w ar­mii dos­tał każdy z nas.
Rzym­ska ar­mia, znaczy dyscyplina,
No­wa szkoła życia właśnie się zaczyna.
Sac­ra­men­tum znaczy ślubowanie,
Ho­nor mu­si być pier­wszym planie.

Ład, porządek jest nam dob­rze znany
Mars ob­wie­szcza wszystkim [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2014, 13:55

,,303 asy przestworzy."

Woj­na przyszła sa­ma, niep­roszo­na .
Od zabójczej ku­li, pośród tłumu znów ktoś kona.
Smut­ne niebo pat­rzy, opłaku­je kraj
Kończy się dob­ro­byt, kiedy płonie gaj.
Te­raz za gra­nicę idzie każdy z nas.
Spot­kasz kres oj­czyz­ny, gdy przek­roczysz las.

Gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 maja 2014, 11:51

,,Krwawy orzeł - znak zemsty".

,,Fen­rir wy­dał głośny ryk,"
Czas bo­jowy zeb­rać szyk.
Ar­mia za­raz stoczy bój.
By wyp­le­nić wro­gi rój.
Tyr od­wagą wspiera nas.
Krwa­wej wal­ki nad­szedł czas.

Już z od­da­li wi­dać gród.
Zdo­być go to żaden trud.
W żyłach krew go­tuje się
Rzekł wieszcz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 kwietnia 2014, 11:40

,,Hubal - Szalony Major".

,,Płaczą wierzby,
Szu­mi las,
Że ok­rutny nas­tał czas.
Ciężkie działa toczy wróg,
Słychać wkoło krzyk i huk.
W puszczy od­dział zbiera się,
Gotów od­dać życie swe.
By Oj­czyźnie po­moc nieść
I z uśmie­chem nucąc pieśń.

Lecz dowódca załamany,
Rzecze wszys­tkim swo­je plany,
Nim [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2014, 14:15

,,Biała śmierć - Zabójczy celownik".

,, Do Fin­landii ag­re­sor się zbliża,
Za­raz wy­waży drzwi.
Ar­ty­leria do­sięga już nas.
I kraj cały to­nie we krwi.
Mi­mo to, wciąż w fińskich sercach,
Mała is­kra się tli.
Bo le­gen­da obiega dziś świat
że Związek z roz­paczy już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2014, 14:22

,,Spartańskie wychowanie - w glorii chwały".

,,Two­je oczy pat­rzą na ten świat
Lecz by orzec czyś jest Spar­ty wart
Mu­sisz zdać swój pier­wszy w życiu test
Gdy go nie zdasz
Spot­kasz życia kres
Ra­da Star­szych dzi­siaj oce­nia Cię.
Z ust ich padną słowa,
Tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 kwietnia 2014, 10:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 września 2014, 12:18dana1596 sko­men­to­wał tek­st ,,Wiedźmin i wróżka.  

9 września 2014, 11:29scorpion sko­men­to­wał tek­st ,,Wiedźmin i wróżka.  

9 września 2014, 10:48sztejer do­dał no­wy tek­st ,,Wiedźmin i wróżka.  

8 sierpnia 2014, 15:07sztejer do­dał no­wy tek­st ,,Więź przez­nacze­nia . 

24 czerwca 2014, 14:09sztejer do­dał no­wy tek­st ,,Fortel Pa­na Zagłoby.  

6 czerwca 2014, 14:22MyArczi sko­men­to­wał tek­st ,,Polski szlachcic . 

6 czerwca 2014, 13:34sztejer do­dał no­wy tek­st ,,Polski szlachcic .